Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

100 jaar Volksontwikkeling
Al honderd jaar verzorgt de Volksuniversiteit een gevarieerd cursusaanbod voor Rotterdammers van alle achtergronden, ongeacht vooropleiding. Dit uitgangspunt komt voort uit de ideeën van het volksontwikkelingswerk dat eind negentiende, begin twintigste eeuw opgang maakte: kennis en wetenschap moesten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. De ontwikkeling van het individu komt uiteindelijk ten goede komen aan de hele samenleving. Wij vatten onze missie kortweg samen in de slogan: goede en betaalbare cursussen voor iedereen.

Leren voor je plezier
Het gaat bij de Volksuniversteit gewoon om zaken waar je dagelijks profijt en plezier van hebt. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus, het uitbreiden van uw kennis van het Engels of het leren van een nieuwe taal, niet om zware wetenschappelijke studies. We vinden het belangrijk dat iedereen kan blijven leren en dat dit op een prettige en open manier gebeurt. Wegens het niet direct diploma gerichte karakter van dit soort onderwijs wordt ook de term non-formele educatie gehanteerd. 

Met elkaar in de klas
Bij de Volksuniversiteit krijgt u klassikaal les. Noem het ouderwets of degelijk, wij denken dat dit een van de beste manieren van leren is. De docent staat voor de klas, legt uit, doet voor, stimuleert en corrigeert. De wisselwerking tussen u en de docent en tussen u en uw medecursisten staat centraal. De online leermogelijkheden zijn volgens ons geweldige hulpmiddelen voor thuis. Bij de meeste cursussen is er online begeleiding. 

Docenten
De docenten die bij ons lesgeven zijn ervaren, vakbekwaam en gemotiveerd. Veel van hen geven les op een middelbare school en vinden het als tegenwicht juist leuk om ook aan volwassen les te geven.

 ’s Avonds én overdag
Ook overdag hebben we een groot en inspirerend cursuspakket met veel kunst en cultuur, geschiedenis, religie en muziek. U kunt gaan tekenen en schilderen of uw kennis van het Duits, Frans of Spaans blijven trainen door deel te nemen aan een literatuurcursus in een van die talen.

Nederlands als 1ste of 2e taal
Er is een uitgebreid aanbod Nederlands als Tweede Taal (NT2) dat voor het grootste deel gericht is op het halen van het staatsexamen. Ook bieden we inburgeringcursussen aan. Daarnaast hebben we een cursuspakket gericht op iedereen die van huis uit Nederlands heeft geleerd (NT1) en dat wil verbeteren.

Waar?
Veruit de meeste cursussen worden gegeven in ons sfeervolle pand aan de Heemraadssingel. Op dinsdag- en woensdagavond bieden we ook cursussen aan op de Palmentuin in Rotterdam-IJsselmonde. Nederlands als tweede taal geven we ook op het zuidplein op de Woonzorghuis van de Laurens. De cursusen daar geven we in samenwerking met Hamrah. Al onze locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Non-profit
De Rotterdamse Volksuniversteit is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De gemeente Rotterdam beindigde de structurele subsidie in 2011. Noodgedwongen is het vaste peroneelsbestand toen terug gebracht naar (3,4FTE). Deze kern wordt versterkt door 2 adhoc medewerkers en een team van 25 enthousiaste vrijwilligers.  

  In het bestuur van de stichting zitten de volgende personen:

 • Mevr. E.L. Kuijper, Voorzitter
 • Dhr. H. Bogerd, Penningmeester
 • Dhr. R. Fens
 • Dhr. J. van der Meer
 • Mevr. C.J. Drenthe
 • Mevr. C. Bulte
 • Dhr. E.J. Zevenbergen
 • Dhr. E. Boertien

 Medewerkers

 • Dhr. Th. Ruijter, Directeur
 • Dhr. J.P.H. van der Linden, Adjunct-directeur
 • Mevr. S. Barbieri-Janssen, Administratief medewerker
 • Mevr. Z. van Wijk, Receptioniste
 • Mevr. D. Koenders, Publiciteit
 • Dhr. H. Ekiz, ICT
 • Mevr. E. van der Moolen, Coördinator NT2

Vrijwilligers

 • mw. O. Asinga
 • mw. S. Bouzilmate
 • mw. H. Braun
 • mw. G. Dinler
 • mw. R. Goedknegt
 • dhr. A. Mekes
 • dhr. P. Noordmans
 • mw. R. Ozdemir
 • mw. N. Parisram
 • mw. D.V. Peters
 • dhr. W. Peters
 • dhr. H. Rulkens
 • mw. M. Schmitz
 • mw. S. Versluis
 • dhr. F. Vanderlei Campos
 • mw. W. van Vijven-Boeken
 • mw. L. Vlietstra
 • dhr. W. Wortelboer
 • mw. B. Yerdelen
 • mw. M. Zenger
 • mw. H. Lin
 • mw. H. Roman
 • mw. S. Rodriguez